Viatges

Viatges i experiències turístiques fora del territori de Catalunya. Descobrir nous territoris, nova història, menjar diferent,  parlar llengües estrangeres, apendre noves costums, relacionar-me amb gent d’altres cultures, en fi, viure una aventura fora de casa. Aquesta serà la temàtica principal d’aquest apartat.